Edil şu wagtjyk gitmek islejek bet otelleriňiz

Myhmanlary özüne çekmek üçin myhmanhanalaryň hojaýynlary her dürli ýollara baş urýarlar. Olar ekzotik ýerlerde kaşaň interýer dizaýnly otaglar gurup bize garaşýarlar. Ine, şonuň üçin gaýanyň ýokarsynda gurlan, ýa-da suwasty gowakda gurlan oteller bar. Otelleriň her biriniň görnüşi beýlekesinden tapawutlanýan gözellikde bolsa hem, olaryň hemmesiniň ortak niýeti biziň dynç almagymyzdyr. Bu materialda dünýäniň iň kaşaň we jan alyjy otelleri ýygnanan.

Äscher Cliff, Şweýsariýa

Äscher Cliff, Şweýsariýa

Hotel Kakslauttanen, Finlýandiýa

Hotel Kakslauttanen, Finlýandiýa

Ladera Resort, Sent Lýusiýa

Ladera Resort, Sent Lýusiýa

Manta Resort, Zanzibar

Manta Resort, Zanzibar

Rayavadee Krabi, Taýland

Rayavadee Krabi, Taýland

Conrad Maldives, Rangali adasy

Conrad Maldives, Rangali adasy

Hotel Ubud Hanging Gardens, Indoneziýa

Hotel Ubud Hanging Gardens, Indoneziýa

Attrap Reves Hotel, Fransiýa

Attrap Reves Hotel, Fransiýa