Eje we kakalaryň çagalary bilen bilelikde taýýarlan Jadylar Baýramy kostýumlary

Jadylar baýramy üçin eje, kaka we çagalar üçin taýýarlanan enaýy kostýum pikirleri.

1. Rapunzel we minara

Rapunzel we minara

2. Gyzyl telpejik we möjek

Gyzyl telpejik we möjek

3. Gelejege dönüş

Gelejege dönüş

4. Ýokary!

Ýokary!

5. Dart Weýder we Şazada Leia

Dart Weýder we Şazada Leia

6. Deýneris Targariýan we aždarhalary

Deýneris Targariýan we aždarhalary

7. Garri Potter we baýguşy

Garri Potter we baýguşy

8. Ary maşgalasy

Ary maşgalasy

9. Maýnkraft

Maýnkraft

10. Starbak kappuçino

Starbak kappuçino

11. Bioşok kompýuter oýnundan

Bioşok kompýuter oýnundan

12. E.T. filminden

E.T. filminden

13. Pizza

Pizza

14. Wegasdaky hoşlaşyk agşamy

Wegasdaky hoşlaşyk agşamy

15. Galaktikanyň Sakçylary filminden Grut

Galaktikanyň Sakçylary filminden Grut

16. Ruhlar bilen ýitirim bolanlar

Ruhlar bilen ýitirim bolanlar

17. Doň ýürek

Doň ýürek

18. Alladin, Jasmin we Apu

Alladin, Jasmin we Apu