Bu instruktorlar size ahyry sporta başlamak üçin sebäp bolar

Biz sport zallara diňe zenanlaryň gatnap, olara sapak berýän türgenleriň hem aýallardygyny pikir etmäge öwrenişdik. Emma bu türgenler fitnes we ýoganyň bet, şeýle-de örän batyrgaý görünýänligini subut etdiler.

1. Jona Kest

Jona Kest

Jona hip-hop-ýoganyň adatdan daşary görnüşini öwredýär, şeýle-de ol fitnes ekspert. 

2. Wins Sent

Wins Sent


Wins model we şol bir wagtda fitnes-türgeni. Ol Vinsanity Shred atly örän bet programmany düzüp, adamlara 90 günüň içinde öz bedenlerini üýtgetmäge ýardam berýär. 

3. Dilan Werner

Dilan Werner

Dilan fitnes, gaýa çykma, ýoga bilen meşgullanyp, özüni instagramda yzarlaýanlary geň suratlary bilen haýran galdyrýar.

4. Noa Neýman

Noa Neýman

Noa meşhur Barry’s Bootcamp atly sagatlaýyn depginli türgenleşik programmasynyň instruktory. Onuň instagram sahypasynda peýdaly maşklaryň wideolary ýüklenen.

5. Kameron Şeýn

Kameron Şeýn

Kameron türgenleşigiň özünde uruş sungaty, ýoga we meditasiýanyň elementlerini jemleýän unikal türgenleşik programmasynyň döredijisi. Onuň instagram hasabynda jiu-jitsu türgenleşiginden suratlar hem görüp bilersiňiz.