Stereotipleri ýykýan 10 sany Goja

Bu gojalar üçin garrylyk-rahat, ýalta we peýdasyz ýaşamak däl. Öz 60-70 ýaşlarynda bu Atalar käbir 30 ýaşly juwanlardan hem fiziki taýdan gaty tapawutlanýar. Sizi şeýle ýüreklendirýän adamlardan ylham almaga çagyrýarys.

1. Jeffri Laýf- amerikan maşgala lukmany. Bedenini üýtgetmäge 59 ýaşda karar berdi. Şuwagt ol 74 ýaşynda.

Jeffri Laýf- amerikan maşgala lukmany. Bedenini üýtgetmäge 59 ýaşda karar berdi. Şuwagt ol 74 ýaşynda.

2. Swetozar Nikoçewiç- çernogor atleti, 61 ýaşynda.

Swetozar Nikoçewiç- çernogor atleti, 61 ýaşynda.

3. Spenser Çerçill- professional göreşçi we kulturist, 75ýaşynda.

Spenser Çerçill- professional göreşçi we kulturist, 75ýaşynda.

4. Çester Ýorton, 76 ýaşynda.

Çester Ýorton, 76 ýaşynda.

5. Robbi Robbinson-professional bodibilder we trener, 70 ýaşynda.

Robbi Robbinson-professional bodibilder we trener, 70 ýaşynda.

6. Bill Grant- professional bodibilder, 70 ýaşynda .

Bill Grant- professional bodibilder, 70 ýaşynda .

7. Rasti Jeffers, 52 ýaşynda.

Rasti Jeffers, 52 ýaşynda.

8. Sem Braýant, 73 ýaşynda.

Sem Braýant, 73 ýaşynda.

9. Walentin Dikul-68 ýaşynda. Sirk artisti.

Walentin Dikul-68 ýaşynda. Sirk artisti.

10. Andreas Kaling Şwesiýadan, 64 ýaşynda.

Andreas Kaling Şwesiýadan, 64 ýaşynda.