"Ajaýyp asyr" serialyň aktýorlarynyň durmuşdaky suratlary

"Ajaýyp asyr" serialy türk telewideniýesiniň hity boldy. Bu taryhy wakalar bilen baglanyşykly çekilen lenta özüne millionlarça tomaşaçyny aşyk etdi. Ol diňe Türkiýede görkezilmän, dünýäniň 50 ýurdunda öz tomaşaçylaryny tapdy. Aktýorlaryň şol döwre görä grimlenip, geýindirilenligi sebäpli biz size olaryň durmuşdaky suratlaryny ýetirmegi makul bildik.

1. Malkoçoglu Bali beý- Burak Özçiwit

Malkoçoglu Bali beý- Burak Özçiwit

2. Hürrem-Merýem Üzerli

Hürrem-Merýem Üzerli

3. Sultan Süleýman- Halit Ergenç

Sultan Süleýman- Halit Ergenç

4. Walide Sultan-Nebahat Çehre

Walide Sultan-Nebahat Çehre

5. Mahidewran- Nur Fettahoglu

Mahidewran- Nur Fettahoglu

6. Hatije- Selma Ergeç

Hatije- Selma Ergeç

7. Ibrahim Paşa- Okan Ýalabyk

Ibrahim Paşa- Okan Ýalabyk

8. Nigar Kalfa-Filiz Ahmet

Nigar Kalfa-Filiz Ahmet

9. Izabella Fortuna-Melike Ipek Ýalowa

Izabella Fortuna-Melike Ipek Ýalowa

10. Mihrimah Sultan- Pelin Karahan

Mihrimah Sultan- Pelin Karahan

11. Gülfem-Selen Öztürk

Gülfem-Selen Öztürk

12. Şehzade Mustafa- Mehmet Günsur

Şehzade Mustafa- Mehmet Günsur

Ajaýyp Asyr Türk Serial