Golliwud ýyldyzlary esasynda döredilen multfilm gahrymanlary

Multfilmlerdäki käbir gahrymanlar bize Golliwudyň ýyldyzlaryny ýatladýarlar, bu bolsa tötänden däldir. Bu ýagdaýlarda, gahrymanlar hakyky aktýorlaryň aýratynlyklary esasynda düzülýärler. Ilki bilen, aktýoryň sesi kabul edilýär we soňra suratkeşler onuň üçin gülkünç bir şekil döredýärler. Täze gahrymanyň fiziki keşbi köplenç aktýoryň özüne görä döredilýär. Ine bolsa hakykyatyň we sungadyň utgaşmagynda emele gelen şekilleriň käbir mysaly.

1. Dewid Şwimmer — Melman (Madagaskar)

Dewid Şwimmer — Melman (Madagaskar)

2. Jastin Timberleýk — Şazada Arti (Şrek, 3-nji bölüm)

Jastin Timberleýk — Şazada Arti (Şrek, 3-nji bölüm)

3. Anjelina Joli — Gaplaň (Kung Fu Panda)

Anjelina Joli — Gaplaň (Kung Fu Panda)

4. Hýu Jakman — Roddy (Gaçaly!)

Hýu Jakman — Roddy (Gaçaly!)

5. Riz Wizerspun — Sýuzan Merfi (Monsterler vs. Gelmişekler)

Riz Wizerspun — Sýuzan Merfi (Monsterler vs. Gelmişekler)

6. Antonio Banderas — Ädikli Pişik (Ädikli Pişik)

Antonio Banderas — Ädikli Pişik (Ädikli Pişik)

7. Will Ferrel - Megabeýni (Megabeýni)

Will Ferrel - Megabeýni (Megabeýni)

8. Eddi Merfi - Eşek (Şrek)

Eddi Merfi - Eşek (Şrek)

9. Geri Oldman - General Grawl (Planeta 51)

Geri Oldman - General Grawl (Planeta 51)

10. Jeki Çan — Maýmyn (Kung Fu Panda)

Jeki Çan — Maýmyn (Kung Fu Panda)

11. Tom Henks — Şerif Wudi (Oýnawaçlar Rowaýaty)

Tom Henks — Şerif Wudi (Oýnawaçlar Rowaýaty)

12. Dastin Hoffman — Şifu (Kung Fu Panda)

Dastin Hoffman — Şifu (Kung Fu Panda)

13. Bred Pitt — Metro Men (Megabeýni)

Bred Pitt — Metro Men (Megabeýni)

14. Anjelina Joli — Lola (Suwasty doganlyk)

Anjelina Joli — Lola (Suwasty doganlyk)

15. Zak Braff — Jüýje Littl (Jüýje Littl)

Zak Braff — Jüýje Littl (Jüýje Littl)

16. Kewin Hart — Garjagaz (Öý haýwanlarynyň syrly durmuşy)

Kewin Hart — Garjagaz (Öý haýwanlarynyň syrly durmuşy)

multfilm golliwud gahryman aktýor