Gyzykly Faktlar

Siziň üçin gyzyklyja faktlar.

Dünýäde iň uzyn dilli adam diliniň uzynlygy - 9,8 sm.

Dünýäde iň uzyn dilli adam diliniň uzynlygy - 9,8 sm.

Derýa sheyle bir dury, gaýyk howada ýüzüp ýören ýaly görünýär.

Derýa sheyle bir dury, gaýyk howada ýüzüp ýören ýaly görünýär.

Eger Telefonuňyzda ýa-da Kompýuteriňizde VPN programmasyny ullanyp Banklaryn online saýtlaryna girseňiz Vhasabyňyzyň Bloklanmagyna (bekledilmeginiz) sebäp bolup biler.

Eger Telefonuňyzda ýa-da Kompýuteriňizde VPN programmasyny ullanyp Banklaryn online saýtlaryna girseňiz Vhasabyňyzyň Bloklanmagyna (bekledilmeginiz) sebäp bolup biler.

Dünýäde iň uly pişik - agramy 9 kg.

Dünýäde iň uly pişik  - agramy 9 kg.

Dünýäniň in giň ýoly - Argentina

Dünýäniň in giň ýoly - Argentina

Angry Birds guşlary hakykatda

Angry Birds guşlary hakykatda

Dünýäde iň uly aýakly ynsan - aýagynyň ini 40 sm boýy 90 sms ýetýär.

Dünýäde iň uly aýakly ynsan - aýagynyň ini 40 sm boýy 90 sms ýetýär.