Keýpiňizi galdyryp biljek gülkünç daşlyklar!

Şatlyk ýaýratmak örän aňsat - bar gerek bolany biraz gülki we ugurtapyjylyk! Bu göze düşýän önümleriň dizaýnerleri dogrudan hem müşderiniň ýüzünde ýylgyryşy nähili çekmelidigini bilýärler.
Dünýäni has hem şadyýan etmek maksady bilen, "Nätdiýäň?!" topary şatlyk bilen bu ajaýyp dizaýn toplumyny siziň bilen paýlaşyp, size ýeňil we ajaýyp iş hepdesini arzuw edýär.

Bulkalar toplumy

Bulkalar toplumy

Aş daşlygy

Aş daşlygy

Çagalar üçin süýt gutylary

Çagalar üçin süýt gutylary

Sony firmadan gulaklyklaryň gutusy

Sony firmadan gulaklyklaryň gutusy

Bu keksler size semremek hakynda pikirini ýatladar!

Bu keksler size semremek hakynda pikirini ýatladar!

Erkekler üçin şokolad

Erkekler üçin şokolad

Tüwi haltasy

Tüwi haltasy

Eýjejik printer

Eýjejik printer

Ertirlik naharynyň gutusy

Ertirlik naharynyň gutusy

Plastik stakanlaryň toplumy

Plastik stakanlaryň toplumy

Süýji daşy

Süýji daşy

’Le Lait’ süýt karton gutusy

’Le Lait’ süýt karton gutusy

Ýapon bulkasynyň daşy

Ýapon bulkasynyň daşy

Süýt karton gaby

Süýt karton gaby

Sakgyç gutusy

Sakgyç gutusy

Gnom baget çöregi

Gnom baget çöregi

Ketçup gabynyň dizaýny

Ketçup gabynyň dizaýny

"Meniň däli daýzam" atly süpürgiç

"Meniň däli daýzam" atly süpürgiç