Söýgüli multfilmlerimiz hakynda köp zatlary bilmeýändigimizi subut edýän 17 sany geň galdyrmalar

Janlandyrylan filmleriniň döredijileri öz işlerine düýbünden kellelerini beripdirler. Öz muşdaklary üçin olar käwagt "gutynyň içinde sowgat galdyrýarlar" - täze filmlerde başga filmleriň gahrymanlarynyň peýda bolmagy. Ýöne olary tapmak üçin gözüňiz örän ýiti bolmalydyr. Ine, käbir mysallar. Bular hakda bilýärmidiňiz?

Gerkules / Şa Arslan

Gerkules / Şa Arslan

Zootopia / Sowuk Ýürek

Zootopia / Sowuk Ýürek

Zootopia / Aladdin

Zootopia / Aladdin

Rusaloçka / Gufi

Rusaloçka / Gufi

Aladdin / Döw we Gözel

Aladdin / Döw we Gözel

Rapunzel / Pinokkio

Rapunzel / Pinokkio

Aladdin / Rusaloçka

Aladdin / Rusaloçka

Şazada gyzy we gurbaga / Aladdin

Şazada gyzy we gurbaga / Aladdin

101 Dalmatines / Ledi we Ykmanda

101 Dalmatines / Ledi we Ykmanda

Sowuk Ýürek / Şazada gyzy we gurbaga

Sowuk Ýürek / Şazada gyzy we gurbaga

Tapmaça / Ratatuý

Tapmaça / Ratatuý

Monsterlar / Nemonyň gözleginde

Monsterlar / Nemonyň gözleginde

Syçan detektiw / Dambo

Syçan detektiw / Dambo

Oliwer we dostlary / 101 Dalmatines

Oliwer we dostlary / 101 Dalmatines

Rusaloçka / Zoluşka

Rusaloçka / Zoluşka

Notr Damly girdenek / Döw we Gözel

Notr Damly girdenek / Döw we Gözel

Bonus: "Gulakhalkaly Gyz" atly meşhur suraty Döw we Gözel mulfilminde görüp bolýar

Bonus: "Gulakhalkaly Gyz" atly meşhur suraty Döw we Gözel mulfilminde görüp bolýar