Türkmen talyplarynyň ýasan roboty!!!

Berekella oglanlar!!
Ugruny özi tapyp hereket edýän we şol bir wagtyň özünde daş-töweregindäki ýylylyk we çyglylyk maglumatlaryny android telefona ugradýan robotjyk.

Türkmenistan Türkmen Talyplary