Ajaýyp ofis manikýurlarynyň 10 görnüşi

Ofis görnüşi özünde ykjamlyk we gözelligi jemleýär. Şonuň üçin işe geýilýän resmi eşiklere gelişjek manikýur saýlamak örän wajypdyr. Size olardan birnäçesini hödürleýärin.

1. Nýud we pastel reňkler

Nýud we pastel reňkler

2. Tebigy reňkler

Tebigy reňkler

3. Altyn geometriýa

Altyn geometriýa

4. Kaşaň bordo

Kaşaň bordo

5. Täze frenç

Täze frenç

6. Gülli print

Gülli print

7. Ýaldyraýan dyrnajyk

Ýaldyraýan dyrnajyk

8. Mermer akymy

Mermer akymy

9. Reňkleriň kaskady

Reňkleriň kaskady

10. Inçe çyzgylar

Inçe çyzgylar