Bu güýzde garderobyňa goşmaly 7 reňkiň

Moda akymy şeýle çalt üýtgeýär. Onuň köp sanly trendleriniň arasynda bulaşmak örän aňsat. Ine, size bu güýzüň reňkleri barada gönükdirme.

1. Goýy gök-ýaşyl

Goýy gök-ýaşyl

2. Dür däne gülgünesi

Dür däne gülgünesi

3. Aristokratik gök

Aristokratik gök

4. Bordo

Bordo

5. Mämişi reňkiň ähli tonlary

Mämişi reňkiň ähli tonlary

6. Benewşe we goýy gyzyl

Benewşe we goýy gyzyl

7. Şa gök reňki

Şa gök reňki