Dizaýnerleriň interýer üçin ulanmagy maslahat berýän 8 reňki

Daşarda ýapraklar reňkini üýtgetdigiçe, bizem öýdäki koloridi üýtgetmäge ymtylýarys. Güýz tonlary islendik gurşawy üýtgedip, öýüň içini daşarky tebigat bilen bir äheňe salyp bilýär. Öýüň içiniň tebigat bilen bir tolkunda bolmagyny isleýänler üçin eýýäm gapymyza gelen güýzüň esasy ýörgünli reňklerini hödürleýäris.

1. Gyzyl-mämişi

Gyzyl-mämişi

2. Benzin-gök

Benzin-gök

3. Beton çal reňki

Beton çal reňki

4. Terrakota-ýanyk gyzylsow

Terrakota-ýanyk gyzylsow

5. Kül bež reňki

Kül bež reňki

6. Zümerret ýaşyly

Zümerret ýaşyly

7. Mat gara

Mat gara

8. Hek agy

Hek agy