Dubaý otaglary suwuň aşagynda boljak ajaýyp suwüsti jaýlary gurmagy meýilleşdirýär

Birleşen Arap Emirligi we esasan hem Dubaý, özleriniň innowasion we geň galdyryjy konseptleri bilen belli bolan ajaýyp taslamalaryny durmuşa geçirýärler. Bu ýyl tutanýerli özgerýän önümçiligiň biri "Floating Seahorse" - ýarysy suwuň aşagynda bolan suwüsti kaşaň willalar bolup durýar.

Biz hem Nätdiňäý bu pikirden agzymyzy açdyk.

Bu kaşaň jaýlar toplumy 42 gämi/willalardan ybaratdyr

Bu kaşaň jaýlar toplumy 42 gämi/willalardan ybaratdyr

Her willa 158 m2 meýdany bolup, üç gatdan ybarat we iki gaty suwuň üstünde

Her willa 158 m2 meýdany bolup, üç gatdan ybarat we iki gaty suwuň üstünde

Üstki gatda hammam, kiçiräk aşhana, mini-bar we aýnadan zemini bar

Üstki gatda hammam, kiçiräk aşhana, mini-bar we aýnadan zemini bar

Ortaky gat doly enjamlaşdyrylan aşhana bilen gurşalan ýaşaýyş otagyndan ybaratdyr

Ortaky gat doly enjamlaşdyrylan aşhana bilen gurşalan ýaşaýyş otagyndan ybaratdyr

Esasy ýatakhana we hammam aşakdaky gatda ýerleşip, deňiz derejesinden aşakdadyr

Esasy ýatakhana we hammam aşakdaky gatda ýerleşip, deňiz derejesinden aşakdadyr

Ähli gatlarda ýerden ýokary çenli penjireler bolup size haýran galdyryjy deňiz durmuşynyň görnüşini hödürleýär. Bu siziň şahsy akwariumyňyz!

Ähli gatlarda ýerden ýokary çenli penjireler bolup size haýran galdyryjy deňiz durmuşynyň görnüşini hödürleýär. Bu siziň şahsy akwariumyňyz!

Dubai