Öýmüzi millionlap pul sowman ýaraşykly etmegiň ýollary

Daşaryda howa sowadygyça, öýmüzi şonça hem gapydan geleniňde gözümizi begendirip, göwnümizi rahatlandyrjak ýere öwürmäge çalyşýarys. Ine, göwnümizi açjak käbir dekor ideýalary.

1. Köne gapylardan saklama zonalary

Köne gapylardan saklama zonalary

2. Diwar kagyzynyň ýerine, kitap sahypasy

Diwar kagyzynyň ýerine, kitap sahypasy

3. Keýpiň göterýän halyjyk

Keýpiň göterýän halyjyk

4. Gül ekilýän küýzejik

Gül ekilýän küýzejik

5. Duşenbe güni hem özüňize gelmäge kömek etjek mejmeler (podnos)

Duşenbe güni hem özüňize gelmäge kömek etjek mejmeler (podnos)

6. Ýylyja pled

Ýylyja pled

7. Pastel reňkli ýassyklar

Pastel reňkli ýassyklar

8. Dar ýerler üçin stoljagaz

Dar ýerler üçin stoljagaz

9. Iň tebigy asgy

Iň tebigy asgy

10. Üns çekiji serwiz

Üns çekiji serwiz