Taryhda ilkinji gezek CoverGirl kosmetikasynyň ýüzi 17 ýaşly Oglan boldy

Dünýäniň gözellik industriýasynda örän geň täzelikler bolup geçýär. Ilkinji gezek CoverGirl kosmetikasynyň ýüzi 17 ýaşly Nýu-Ýorkly wizažist oglan Jeýmz Çarlz boldy.

1. Jeýms Youtube-da öz kanalyny açdy we Instagramda öz wizaž işlerini ýaýyma goýdy. Şu gün onuň ýarym million yzarlaýanlary bar we ol sanlar artmaga dowam edýär.

Jeýms Youtube-da öz kanalyny açdy we Instagramda öz wizaž işlerini ýaýyma goýdy. Şu gün onuň ýarym million yzarlaýanlary bar we ol sanlar artmaga dowam edýär.

2. Haçan-da Çarls markanyň ýüzi bolanynda, ony gutlamaga bu kosmetikanyň wekili Keti Peri gelip, onuň bilen düşen suratyny neşir etdi.

Haçan-da Çarls markanyň ýüzi bolanynda, ony gutlamaga bu kosmetikanyň wekili Keti Peri gelip, onuň bilen düşen suratyny neşir etdi.

3. "Men adamlara kosmetikany dogry ulanmaga ýüreklendirjegime ynanýaryn. Eger 17 ýaşly tötänleýin oglan bu işi oňaran bolsa, onda sizem gürrüňsiz muny başararsyňyz!"

"Men adamlara kosmetikany dogry ulanmaga ýüreklendirjegime ynanýaryn. Eger 17 ýaşly tötänleýin oglan bu işi oňaran bolsa, onda sizem gürrüňsiz muny başararsyňyz!"